Monday, March 20, 2017

ninge aDDa biddu maadEsa - Happy New Year - Lyrics (Translation)

Song: ninge aDDa biddu maadEsa
Movie:  Happy New Year
Director : Pannaga Bharana
Actors:  B C Patil, Saikumar, Vijaya Raghavendra, Diganth, Dhananjaya
Music and Singer : Raghu Dixit

https://www.youtube.com/watch?v=JQGuhYpH0R4

CH:
ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಮಾದೇಸ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಸ
ಈ ಕತ್ಲಾಗ್ ದಾರಿ ದೀಪ ನೀನಣ್ಣೋ
ಈ ಪಟ್ನಾಗ್ ಬಂದೆ ಮಾದೇಸ
ಯಾಕಿಂಗೈತೆ ಪರದೇಸ
ನಾ ಎತ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನೀನೆ ಹೇಳಣ್ಣೋ

ninge aDDa biddu maadEsa
ninna hesare nanage upadesa
ee katlaage daari deepa neenaNNO
ee paTnaag bande maadEsa
yaaking aite pardesa
na etlaag hogli neene hELaNNO 
(2)

-----------------------------------------
I fall at your feet Maadesa
your name is only my motivational speech
in this darkness, like a torch you only are
In this town I came Maadesa
why is this foreign to me
where should I go, you tell me aNNa 
-----------------------------------------

1. ಉಸಪ್ಪ. ಸಾಕಪ್ಪ ಬೇಡ ಸಹವಾಸ
ಈ ಸುಡುಗಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ವನವಾಸ
ಈ ಸಂತೇಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹುಡುಕೋದ್ರೊಳಗೆ
ವೈಸೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲಾ ಮಾದೇಸ.

usappa saakappa beDa sahavaasa
ee suDugaadnalli yaarig bEku vanavaasa
ee santEli kaLedu hOgi nammannu naave huDukodroLage
vaise mugdoytallo maadesa

-----------------------------------------
I'm tired, enough of company
In this cemetry, who wants to seek for pilgrimage
in this fair we are all lost 
and by the time we find ourselves
our age is over
-----------------------------------------

2. ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಏಳ್ತಾರೋ
ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟು ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ,
ಲೈಫ಼್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಯ್ತಾರೋ
ಟ್ರಾಫ಼ಿಕ್ ನಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ
ಮೋಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಲೋಕ ಮಾಡವ್ರೋ
ಅವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ
ಹೊಟ್ಟೇಗೆ ಇಲ್ದೇ ಹೋದ್ರು ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನೋ
ಇದೆ ಫ಼ುಟ್ಗೋಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ನೋಡ್ಲಾ ಮಾದೇಸ

yavdo time-ge malkonD eLtaaro,
day and night-u ondE ankonD kelsa maaDtaro,
Life-nal enO huDkonD hoytaaro,
traffic-nalle ardha jeevana kaLkonD biDtaaro,
mobile-nalli tamde ondu lOka maaDavro,
avare adral ondu lead-role-nalli minchkonDirtaaro,
hoTTege ilde hodru juttige sooji malligeno
ide phutgOsi BengaLoor jeevana nODla maadesa

-----------------------------------------
at random times they sleep and wake up
day and night - like same only they work
they go in search of something in this life
they spend half their life in traffic
In their mobile they have made their own world
They are the lead role in that world
Even if they don't have enough, they should maintain an image
This itself is life in Bengalooru, see O Maadesa
-----------------------------------------

3.
ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿಂದಲೂ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಹುಡುಕೊಂಡು
ಬಂದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ,
ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೆ ಬೆಳೆದವನಿಗೆ
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಗ್ಕೊಂಡ್ ಇರುವ ಊರಿದು
ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ನೀನೊಂದಾಗು ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಜನ
ಭೇದ ಭಾವಾ ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ
ದುಡಿಯೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಸೂರು,
ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳು
ಇದೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡೋ ಮಾದೇಸ

ella dikkindlu, hoTTe paaDu huDkonDu, 
bandavrge siktu taayi preetiyU,
illE huTTidavnige, ella ille beLedavnige,
ellarnu mugkonD iruva ooridU,
ellaroLage neenondaagu andukonDiro ee jana,
bhEda bhaava ella maretu appikoLLuva doDD guNa,
duDiyOrge kotru sooru,
nambidovrge oLLe baaLu,
idEne bengaLoor nODo maadesa.

-----------------------------------------
from every direction, to fill their own stomach
they've come and got the love of a mother
who is born here, and who grows up here
bows down to everyone and lives here
caste and creed and all differences, forgot and welcomed here
theres shelter for those who work
theres a life for those who believe
this is our Bengalooru you see Maadesa
-----------------------------------------

Sunday, February 12, 2017

rakhta sambandhagaLa - Jolly Days - Lyrics (Translation)

Song: Rakta sambandhagaLa
Movie: Jolly Days
Director : M. D. Sreedhar
Music : Mickey J Meyer
Lyrics : Kaviraj
Actors :  Niranjan, Sree Raghav, Vishwas, Poorvi, Ruthwa and Keerthi

https://www.youtube.com/watch?v=5UfA_hGRGz0

1.
ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ, ಮೀರಿದ ಬಂಧವಿದು
ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿಹುದು
ಚಾಚಿ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನೋವನ್ನು, ತನ್ನದೆಂದು
ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು
O my friend ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ
O my friend ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು, ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ

raktha sambandhagaLa meerida bandavidu
yaava binduvinalli sandhisihudu
chaachi tOlugaLannu bigidappikoLLuvudu
namma prati nOvannu tannadendu
kaiiya hiDidu hejje besedu
munde munde naDeva endu
O my friend kaNNa kambaniya oresuva snehita
O my friend namma snehavidu irali shaashwata

----------
Beyond blood relations, is this bond
Don't know the point which it meets
Spreads its arms wide and embraces completely
All our of sorrows as its own
Hand in hand and walking together
let us move forward together.
O my friend, you are a friend who wipes away all our tears
O my friend, let our friendship remain forever
----------

2. 
ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು
ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಾರಿ
ಬದುಕು ಎಷ್ಟೋ ಚಂದವೆಂದು
ಸಾರುತಿಹುದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ
ನೀವು-ನೀವು ಅಂತ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೊದಲು
ಲೊ-ಲೊ ಅಂತ ಈಗ ಬದಲು
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಸಂಕೋಚವೂ
ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು
O my friend ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ
O my friend ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು, ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ
--------
ello huTTi, ellO beLedu
sErikonDu namma daari
baduku eshTo chandavendu
saarutihudu saari saari
neevu neevu anta shuruvaytu modalu
lo lo anta eega badalu
namma naduve ella koncha sankochavo
kaiyya hididu hejje besedu
munde munde nadeva endu
O my friend kanna kambaniya oresuva snehita
O my friend namma snehavidu irali shaashwata

--------
born somewhere, grew up somewhere else
our paths crossed now
life is so beautiful
keeps saying it again and again
It started with you-you with respect
now it has turned to slang fun names
there is no hesitation among us
Hand in hand and walking together
let us move forward together.
O my friend, you are a friend who wipes away all our tears
O my friend, let our friendship remain forever
----------

3.
ಮಳೆಯು ಬರಲು, ಕಾದ ದಾರಿ, ದೋಣಿ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟ ನೆನಪು
ನಿನ್ನ ಕಂಡೂ ಬಾಲ್ಯವೆಲ್ಲ ಆಟವಂತೆ ಆಡೊ ಹುರುಪು
ತುಂಟತನವು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ,
ಪಟ್ಟ ಖುಷಿಗೆ, ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸು ಬಗೆಗೆ ಅರಿವೆ, ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದವೆ
ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು
O my friend ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ
O my friend ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು, ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ
-----------
maLeyu baralu kaada daari, dOni maaDi, betta nenapu
ninna kanDU baalyavella aaTavante aaDu hurupu
tuntatanavu sEri namma sanghadalli
paTTa khushige lekka elli
tiLisu bagege arive ninge dhanvyavaadave
kaiyya hididu hejje besedu
munde munde nadeva endu
O my friend kanna kambaniya oresuva snehita
O my friend namma snehavidu irali shaashwata

-------
As it rains, the path we waited for each other, those paper boats we made, the mountain of memories
Whenever I saw you, my childhood was spent playing excitedly
The little mischief coupled with our group
where is the calculation of all the fun?
Thank you memory for introducing me to all this
Hand in hand and walking together
let us move forward together.
O my friend, you are a friend who wipes away all our tears
O my friend, let our friendship remain forever
-------

Saturday, January 28, 2017

kaNN kaNNa salige - Navagraha - Lyrics (Translation)

Song : kaNN kaNNa salige
Movie : Navagraha
Singer : Sonu Nigam
Director : Dinakar
Actors : Sharmila Mandre and Dharma Keerthiraj
Music : V. Harikrishna
Lyrics : V. Nagendra Prasad

CH:
ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ ಸಲಿಗೆ, ಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ,
ನೀನಿನ್ನು ನನಗೆ, ನನಗೆ ನನ್ ನನಗೆ
ಥರ ಥರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಲವಿನಾ ಅವಸರ
ಹೃದಯಾನೆ ಜೋಕಾಲಿ
ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ ಸಲಿಗೆ, ಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ,
ನೀನಿನ್ನು ನನಗೆ, ನನಗೆ ನನ್ ನನಗೆ

kaNN kaNNa salige, salige alla sulige,
neeninnu nanage, nanage nan nanage
thara thara prati sala olavinaa avasara
hRudayaane jOkaali
kaNN kaNNa salige, salige alla sulige,
neeninnu nanage, nanage nan nanage

-------------
Eyes to eyes, the liberty
Its not liberty, but extortion
You are now mine, only mine
Different types, each time, there is an urgency of love
My heart is like a swing
Eyes to eyes, the liberty
Its not liberty, but extortion
You are now mine, only mine
-------------

1.
ಋತು ಏಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಪ್ರನಯಾನೆ ಎಂಟನೆ ಓಲೆ
ತಿಳಿ ತಿಳಿ ಪ್ರೇಮ
ಇರೋದಂತು ನಲ್ಕೆ ವೇದ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೆ ಪಂಚಮ ವೆದ
ನಿಜ ನಿಜ ಪ್ರೇಮ
ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಆ ಅಂಶವೇ ಪ್ರೀತಿ
ನೀನು ನನ್ನನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಭೀತಿ

Rutu Elu bhoomiya mEle
pranayaane eMTane Ole
tiLi tiLi prEma
irOdantu nalke vEda preeti taane panchama veda
nija nija prEma
naanu ninnali mechchida amshave preeti
neenu nannanu oppadE hOdare EnO bheeti
-------------
There are seven seasons on earth
Love is the eighth
understand pure and clear love
There are only 4 vedas, love is the fifth
true true love
Love is the quality I liked in you
If you don't love me, there is some fear
-------------

CH
ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ ಸಲಿಗೆ, ಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ,
ನೀನಿನ್ನು ನನಗೆ, ನನಗೆ ನನ್ ನನಗೆ
kaNN kaNNa salige, salige alla sulige,
neeninnu nanage, nanage nan nanage
-------------
Eyes to eyes, the liberty
Its not liberty, but extortion
You are now mine, only mine
-------------

2.
ಸಹಿ ಮಾಡು ನನ್ನೆದೆ ತುಂಬ
ನೀನೆ ಅದರ ತುಂಬ ತುಂಬ
ನಂಬು ನನ್ನ ನಲ್ಲೇ
ಒಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳು
ಎಲ್ಲ ಜನುಮ ನನ್ನನ್ನೆ ಆಳು
ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಾಳು
ಯಾವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಭೂಮಿಯಾ ಮೇಲೆ
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೆ ಕಾಯುವೆ ಪ್ರೀತಿಸೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೆ

sahi maaDu nannede tumba
neene adara tumba tumba
naMbu nanna nalle
onde ondu maatu kELu
ella januma nannane aaLu
neene nanna baaLu
yaava tudiyali iddaru bhoomiya mEle
naanu ninnanne kaayuve preetise, preeti maade
CH
-------------
Please sign all over my heart
you are filled completely in the heart
Believe me O beauty
Just listen to one word 
you rule me in every single birth
you are my life
Whichever corner of the world you are in
I will wait for you, love me, please love me
-------------

maLe nintu hOda mele - Milana - Lyrics (Translation)

Movie : Milana (2007)
Song : Male Nintu Hoda Mele
Singers :Shreya Ghoshal, Sonu Nigam
Director : Prakash
Music Director : Mano Murthy
Actors : Puneeth Rajkumar, Pooja Gandhi

https://www.youtube.com/watch?v=TX_ps8fVOCg

CH:
ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದನಿಯೊಂದು ಕಾಡಿದೆ
ಹೇಳುವುದು ಏನೋ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ
ಹೇಳಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ
ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ
ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದನಿಯೊಂದು ಕಾಡಿದೆ
maLe nintu hOda mEle haniyondu mooDide
maatella mugidaa mEle daniyondu kaaDide
hELuvudu EnO uLidu hOgide
hELali hEge tiLiyadaagide
maLe nintu hOda mEle haniyondu mooDide
maatella mugidaa mEle daniyondu kaaDide

--------------
After the rain has stopped, a small dew drop has emerged
After all the talks are over, a voice has started to bother
There is something left to say
How to say, I do not know
After the rain has stopped, a small dew drop has emerged
After all the talks are over, a voice has started to bother
--------------

1.
ನೋವನ್ನು ಈ ಜೀವ ಜೀವವೂ ಅರಿತಾ ನಂತರ
ನಲಿವು ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತರ
ನನ್ನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆರೆವಾ ಕಾತರ
ಒಂದೆ ಸಾರಿ ನೀ ಕೇಳೆಯಾ ಈ ಸ್ವರ
ಮನಸಲ್ಲಿ ಚೂರು ಜಾಗ ಬೇಕಿದೆ
ಕೇಳಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ
nOvannu jeeva jeevavU arita nantara
nalivu bEre Enide yaake antara
nanna haaDinalli indu bereva kaatara
onde saari nee keLeyaa ee swara
manasalli chooru jaaga bekide
kELali hEge tiLiyadaagide
--------------
Once this life has understood pain
Where else is happiness, why this distance
I am eager to merge with my song today
Just one time you hear this tune
There is a space needed in your heart
How to ask, I do not know
--------------

CH
maLe nintu hOda mEle haniyondu mooDide
maatella mugidaa mEle daniyondu kaaDide
--------------
After the rain has stopped, a small dew drop has emerged
After all the talks are over, a voice has started to bother
--------------

2.
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಕಾಣುವಾ ಕನಸೆ ಜೀವನ
ಸಣ್ಣ ಹಟವ ಮಾಡಿದೆ ಹೃದಯ ಈ ದಿನ
ಎದೆಯ ದೂರವಾಣಿಯ ಕರೆಯ ರಿಂಗನ
ಕೇಳು ಜೀವವೆ ಏತಕೀ ಕಂಪನಾ
ಹೃದಯವು ಇಲ್ಲೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ
ಹುಡುಕಲೇಬೇಕೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ
kaNNu teredu kaaNuvaa kanase jeevana
saNNa haTava maaDide hrudaya ee dina
edeya dooravaaNiya kareya ringana
kELu jeevave etake kampanaa
hrudayavu ille kaLedu hOgide
hudukale bEke tiLiyadaagide
CH
--------------
The dream we dream opening our eyes is life
A small tantrum the heart has thrown today
To the ring of the phonecall from the heart
Listen oh life, why this shivering
The heart is lost here itself
Should I look for it or not, I don't know
--------------

Friday, January 27, 2017

neenu iruvaaga - Ninnindale - Lyrics (Translation)


Movie - Ninnindale (2014)
Lyrics - K. Kalyan
Singers - Karthik, Anuradha Bhat
Music Director - Mani Sharma
Director - Jayanth C Paranjee
Actors - Puneeth Rajkumar, Erica Fernandes


ನೀನು ಇರುವಾಗ, ಬೇರೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ
ನೀನು ನಗುವಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ
ದೂಡುವಾಗ ನೀನಾಗಿ,ಕಳೆದು ಹೋದೆ ನಾನಗಿ
ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ತಾನಾಗಿ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಸೋತೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಪ್ಪಿಕೋ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಸೋತೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ

neenu iruvaaga, berenu bEkilla
neenu naguvaaga, nannalli naanilla
dooDuvaaga neenaagi
kaLedu hOde naanagi
preeti bantu taanaagi
ninnindale sOte oppiko
neene nanna praaNa appiko
ninnindale sOte oppiko

--------------------------------
When you are here, There's nothing that I need
When you smile, I'm not within me
When you nudge me
I was lost
Love blossomed naturally
I'm lost because of you, please believe me
you are my life, hug me
I'm lost because of you, please believe me
--------------------------------

ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಾದಿರುವೆ ದಿನವೆಲ್ಲಾ
ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕು ಕನಸಲ್ಲು ದಾಟಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವೆ ಹಾಯಾಗಿ
ಬಾಳಲಾರೆ ಬೇರಾಗಿ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಕಲಿತೆ ಪ್ರೀತಿಯ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಶಯ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಕಲಿತೆ ಪ್ರೀತಿಯ

ninna maatige kaadiruve dinavella
ondu gere haaku kanasallu daaTalla
ellakinta mElaagi, ninnaliruve haayaagi
baaLalaare bEraagi
ninnindale kalite preetiya
neene nanna ella aashaya
ninnindale kalite preetiya

--------------------------------
I wait for your conversation all day
You draw a line, and I'd not dream of crossing it
More importantly, I will be with you happily
I wouldn't live without you
I learnt to love from you
you are nothing but all my wish
from you, I learnt to love 
--------------------------------


1.
ನೀ ಬರೊ ದಾರಿಯ ಕಾಯುತ ಕುಳಿತರೆ
ಹಗಲಿಗೂ ರತ್ರಿಗೂ ಯಾಕೊ ಸಂಶಯ
ನಿನ್ನ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕರೆದರೆ
ಗಾಳಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ, ಏನು ವಿಸ್ಮಯ
ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ನಾ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೂನೂ ನೀನೆ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆ
ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಬಿಡದ ಯೋಚನೆ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆ

nee baro daariya kaayuta kuLitare
hagaligu ratrigu yaako samshaya
ninna ee hesaranu mellage karedare
gaaLigU naachike Enu vismaya
ninoLagiruva nanna ninna kaNNali kaNDenu naa
kaNNu mucchidarunu neene
ninnindale ella kalpane
elliddaru biDada yOchane
ninnindale ella kalpane

--------------------------------
If I sit and wait in the way that you come
Morning and Night find it suspicious
If I call out your name softly
Even the wind blushes, what a wonder
I saw myself that is within you in your eyes
Even if I close my eyes, it is you
wherever I am, your thoughts do not disappear
All my imagination is triggered by you
--------------------------------

2.
ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಾರದು
ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತರೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗದು
ನಿನ್ನ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾ ಞ್ಯಾಪಿಸಿ
ಹ್ರುದಯವಾ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾ ಚಂದಗಾಣಿಸಿ
ನಿನ್ನನು ಬಿತ್ತಿರಲಾರೆ ಯಾರೆ ಹೇಳಿದರು
ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋದರೂ ನಾವು ಒಂದೆ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ನನ್ನ ನಾಳೆಯೂ
ನೀನೆ ಬರೆದ ಹಳೆಯ ಹಾಳೆಯೂ
ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ನನ್ನ ನಾಳೆಯೂ

naaLeya chinteyU preetige baaradu
ninnanu maretare bhoomi tirugadu
ninna ee maatali nanage naa jnyaapisi
hrudayava kotte na chandagaaNisi
ninnanu bittiralaare yaare hELidaru
praaNave hodaru naavu onde
ninnindale nanna naaLeyU
neene bareda haLeya haaLeyU
ninnindale nanna naaLeyU

--------------------------------
There is no question of tomorrow for love
If I forget you, the earth doesnt rotate
In your words, I remember myself
I gave my heart by decorating it
I can't live without you whoever says anything
Even in death we are one
only because of you, my tomorrow
is like an old sheet of paper that you have written
--------------------------------

Saturday, January 14, 2017

Bantu bantu suggi - Janapada - lyrics (Translation)


Ch: 
ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ -2
ರೈತರ ಮನ ಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಲು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ -2

bantu bantu suggi (2)
raitara managaLu kuNikuNidaaDalu higgi higgi higgi (2) 

[the time for harvest has come (2)
the farmers hearts dance with joy joy joy (2) ]

ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ
ದುಡಿಮೆಯ ದೇವರು ಕಡಿಮೆಯಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ 
bevarina hanigaLu beLeyaagi bantalla bantalla,
duDimeya dEvaru kaDimeya maaDilla maaDilla

[each drop of sweat, as a crop, it has come, it has come_
_the God of hardwork has not reduced the fruit of labour]


1. 
ಮಳೆರಾಯ ಹೂಯ್ಯಲು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳು
ಭೂತಾಯಿ ನೀಗಲು ಮುತ್ತಿನ ತೆನೆಗಳು
ಮೂಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನೇಗಿಲು, ಮುಂದಾಕೆ ಮುಂದಾಕೆ ಸಾಗಲು
ಹಸಿವಿನ ಬವಣೆಯ ನೀಗಲು
ತೆರೆಯಿತು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು

{maLeraaya hoyyalu muttina hanigaLu
bhootaayi neegalu muttina tenegaLu} 2
moolege bidda nEgilu, mundake mundake saagalu (2)
hasivina bavaNeya neegalu,
tereyitu bhaagyada baagilu (2) 

Ch:

[ as the rain showers its drops like pearls
as the earth soaks these drops and reaps pearl like crops
the plough which was left in the corner all this while moves forward
as the hunger has been quenched, the doors of prosperity open ]

2. 
ಉರಿಯದೆ ಸೂರ್ಯನು ಮಿತದಿ ಬೆಳಗಲು
ಮೂಳಕೆಯ ಮೈಯಾ ಹಿತದಿ ತಡವಲು
ಪುಳಕವ ಕಂಡ ಬೆಳೆಗಳು
ಹರುಷದಲೆ ತೂಗಾಡಲು
ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೆ ತುಂಬಲು
ರೈತರು ಹರುಷದಿ ನಲಿಯಲು

{Uriyade sooryanu mitadi beLegalu
MoLakeya maiyya hitadi taDavalu }2
puLakava kaNDa beLegaLu,
harushadale toogaaDalu (2)
dhaanyalakshmi mane tumbalu,
raitaru harushadi naliyalu (2) 

[the sun doesnt burn and shines pleasantly
it slowly soaks the body of the fresh sprouts (2)
the excited crops ready for harvest sway in joy in its light(2)
as the grains fill the house
the farmers sing and dance in joy (2)  ]